Moonwalk

I kursen Informationsdesign fick vi i uppgiften att utforma en instruktionsgrafik av något som någon skulle vilja lära sig. Vi valde att utforma en instruktionsgrafik av det omtalade danssteget Moonwalk mest känt genom Michael Jackson. I vår instruktionsgrafik har vi valt att fokusera på själva rörelsen och försöka utesluta onödiga element, för att minimera att dessa stjäl fokus från den centrala uppgiften. Genom att inte visa en helkropps figur tror vi att användarna lättare ska kunna förstå rörelsen och kunna efterlikna den, då danssteget utförs endast med fötterna.

PROJEKTGRUPP
Samuel Öfverstedt, Lisa Fridholm & Elin Angelstedt Nilsson

KATEGORI
Infografik

-TILLBAKA-

Lets talk

Lets talk