Östsvenska Yrkeshögskolan

Östsvenska Yrkeshögskolan driver olika YH- och KY-utbildningar inom områden där det råder stor efterfrågan på kvalificerad arbetskraft.Utbildningarna inom mjukvaruutveckling, mjukvarutestare och mjukvaruutvecklare inbyggda system riktar sig till de som är intresserade av datorer och programmering.

I kursen Visuell retorik fick vi uppdrag att ta fram en affisch som hade syftet att marknadsföra Yrkeshögskolan som utbildningsalternativ i stort samt Data/IT med tre utbildningar i Mjärdevi Science Park. Affischenskulle även fungera som mall till ett grafiskt koncept som kan tillämpas på andra medier som exempelvis flyers, rollups, vepor och hemsida.

Vår affisch var vinnare i den affischtävling som arrangerades i samband i kursen

PROJEKTGRUPP
Lisa Fridholm, Nora Bohlin, Tove Ingvarsson

KATEGORI
Design

-TILLBAKA-

Lets talk

Lets talk