Nästan alla gör det

Ja, vad är det som nästan alla gör? Kortfilmen skapades i kursen Rörliga medier av mig tillsammans med fyra kurskamrater. Vi tog tillsammans fram koncept, storyboard, filmade och redigerade filmen. Annika Andersson i gruppen stod för speakerröst.

PROJEKTGRUPP
Klara Hammerth, Caroline Björndahl, Annika Andersson och Hanna Gråd

KATEGORI
Rörliga bild

-TILLBAKA-