SAAB Musikkår

SAAB Musikkår är en amatörmusikkår från Linköping. Musikkåren är en fristående förening som anlitas av SAAB vid större evenemang som bolagsstämmor, personaldagar m.m. och av andra arrangörer för underhållning i offentliga och privata sammanhang. Då och då ordnar Musikkåren också konserter i egen regi.

I samband med orkesterns 75 års jubileum anordnades en konsert och jag ombads att framställa en broschyr om orkestern till detta event.

UPPDRAGSGIVARE
SAAB Musikkår

KATEGORI
Design

-TILLBAKA-

Lets talk

Lets talk