Tribotextil

Tribotextil är ett industri företag som producerar och säljer tunn textil som används vid metallpressning. Företaget startade år 2015 och behövde hjälp med en strategi för sin kommunikation. Vi skapade en strategisk plan i form av en handbok som innehåller allt från grafisk profil till hur företaget bör kommunicera.

Projektet ingick i kursen Grafisk projekt med internationell inriktning. Tillsammans med Tribotextil arbetade vi fram värdeorden pålitligt, innovation, "made in Sweden" och miljövänligt. Dessa värdeord fick ligga till grund för hela den strategiska planen.

Min roll i projektet var projektledare men jag har också haft rollen som strategisk kommunikatör och arbetat fram många av planens texter och dess innehåll.

PROJEKTGRUPP
Lisa Fridholm, Nora Bohlin & Cecilia Sandhu

KATEGORI
Koncept, Projektledning

-TILLBAKA-

Tribotextil

Tribotextil

Tribotextil